კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის ეტაპები

ვიმსჯელოთ, საიდან დავიწყოთ ამოცანის ამოხსნა