კომპლექსური დავალების პირობა

მარის სურს გახსნას ცხელი წვნიანების გასაყიდი დახლი საშობაო ქალაქში.

მას სურს გაყიდვებით მიღებული მთლიანი შემოსავალი ჩარიცხოს არასრულწლოვანთა დახმარების ფონდში.

 

მარი იმედოვნებს, რომ იგი გაყიდის 500 ფინჯან წვნიანს, თეთრი ან შავი ფუნთუშით.

ერთ ფინჯან წვნიანს ფუნთუშით იგი გაყიდის 1,25 ლარათ.

 

მარიმ იცის, რომ:

  • მას შეუძლია წვნიანის ყიდვა 2,5 ლიტრიან ბოთლებში.
  • წვნიანის თვითეული ბოთლი ღირს 5 ლარი და შეიცავს ათ პორციას.
  • ფუნთუშები იყიდება 10 ცალიან შეკვრებათ. თვითეული შეკვრა ღირს 2 ლარი.
  • ჭიქები მას არაფერი არ დაუჯდება, მათ ის მეგობრებიგან ითხოვებს.

 

მარიმ წინასწარ გამოკითხა 40 ადამიანი, რათა დაედგინა, რომელი სახეობის წვნიანს მიანიჭებენ და რომელი სახეობის ფუნთუშას მიანიჭებენ უპირატესობას. გამოკითხვის შედეგები წარმოდგენილია დანართი 1-ში.

 

მარიამს შენი დახმარება სჭირდება:

 

-მე ვგეგმავ 500 ფინჯანი წვნიანის გაყიდვას.

-კონკრეტულად რა და რა რაოდენობით უნდა ვიყიდო, რომ ვაჭრობის დასრულების შემდეგ დარჩენილი წვნიანის და ფუნთუშების რაოდენობა იყოს მინიმალური?

 

წერილობით უპასუხეთ მარის შეკითხვას.

აღწერეთ და დაასაბუთეთ ყოველი გადაწყვეტილება/არჩევანი წერილობით.

ნამუშევარი წარმოადგინე პოსტერის სახით, შეგიძლია ელექტრონული ფორმით ინფოგრაფიკის შექმნით https://www.easel.ly/ რესურსის გამოყენებით.