პროპორციის და პროცენტის გამოყენება ამოცანის ამოხსნისას. კომპლექსურ დავალება

← უკან საიტზე: პროპორციის და პროცენტის გამოყენება ამოცანის ამოხსნისას. კომპლექსურ დავალება