პროპორციის და პროცენტის გამოყენება ამოცანის ამოხსნისას. კომპლექსურ დავალება

გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი ან ელფოსტის მისამართი. თქვენ მიიღებთ ელწერილს ინსტრუქციებით, თუ როგორ უნდა აღადგინოთ თქვენი პაროლი.

← უკან საიტზე: პროპორციის და პროცენტის გამოყენება ამოცანის ამოხსნისას. კომპლექსურ დავალება