ონლაინ უსაფრთხოება სკოლაში

Pressbooks მარტივი ელ. წიგნის წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფაა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Pressbooks-ი ელექტრონული სახელმძღვანელოების შესაქმნელად სადაც შეძლებთ სამეცნიერო მონოგრაფიების, სილაბუსების, მხატვრული ლიტერატურისა და მხატვრული ლიტერატურის, თეთრი ფურცლების და სხვა ნაშრომების, ელ. სახელმძღვანელოებად შექმნას როგორიცაა:

  • MOBI (for Kindle ebooks)
  • EPUB (for all other ebookstores)
  • designed PDF (for print-on-demand and digital distribution)

Pressbooks-ი გამოიყენება მთელს მსოფლიოში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, როგორც ავტორების ასევე გამომცემლების მიერ.